Werkwijze

Ik start altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, daarna volgt een intakegesprek en vervolgens de therapeutische sessies. Meestal ziet het proces er als volgt uit:

In eerste instantie zullen de sessies wekelijks zijn om het proces in beweging te krijgen, daarna volgt een afbouw in frequentie. Bijvoorbeeld van elke week naar om de 2 weken, maandelijks naar geheel afgerond. Sommige cliënten willen toch nog een keer om de zoveel tijd sparren. Sommigen willen wekelijks blijven komen. In samenspraak is veel mogelijk.

Tevens is coaching on the job mogelijk om handvatten aangereikt te krijgen.

Celtic Woman- True Colors

Kennismakingsgesprek

Om mij en mijn therapeutische aanpak beter te leren kennen, wil ik je uitnodigen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Deze kennismaking zal ongeveer een half uur duren.
Dit gesprek is kosteloos.

Intakegesprek

In overleg is er een mogelijkheid om na het kennismakingsgesprek direct een intakegesprek te houden. Dit zal circa 1 uur in beslag nemen.

Therapeutische sessie

De therapievorm is volgens de principes van de transpersoonlijke therapeutische opleiding van Boswijk. Deze opleiding heb ik in 2012 met succes afgerond. Daarnaast heb ik verschillende opleidingen gevolgd welke zeker van invloed zijn in mijn werkwijze.

Het accent ligt op het voelen, ervaren en bewust worden.
De inspiratiebronnen komen uit verschillende methoden en theorieën.

Bijvoorbeeld uit de Gestalttherapie, de Psychosynthese, de inzichten van Jung, Boeddhisme, bio-energetisch werk (lichte lichaamsoefeningen) en aandachtsoefeningen uit de mindfulness.

Door de verschillende methoden kan ik de gewoontepatronen van de cliënt vanuit diverse invalshoeken benaderen.

Hierbij ondersteun ik de cliënt om bij het gevoel te blijven, waarvan men het liefst ver vandaan wil zijn.

Welke methode wordt gebruikt, hangt af van de cliënt en de situatie, in het hier en nu.

Coaching on the job

Na een intakegesprek en 1 of 2 sessies kan in overleg worden besloten om ook eens daadwerkelijk op de werkvloer gecoacht te worden. Door middel van observaties kunnen handvatten aangereikt worden. Door hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan en tussentijdse evaluaties, gesprekken en sessies kan gewerkt worden naar een afronding.

Deze werkwijze is in te zetten op alle functieniveaus waarbij stress ervaren wordt.

Bijvoorbeeld: als je ergens over tobt maar dit lastig bespreekbaar kunt of durft te maken. Bij ondersteuning vanwege milde psychische zorgvragen of dreigende mentale disbalans. Als je moeite hebt met een verandering op het werk. Als je communicatieproblemen hebt.