Relatieproblemen

Relatieproblematiek

Er is sprake van relatieproblematiek als een probleem door één of beide partners als onoplosbaar wordt ervaren en dat de kwaliteit van de relatie blijvend negatief beïnvloedt.

In elke relatie spelen van tijd tot tijd spanningen en conflicten. Dat hoeft niet erg te zijn en het kan de relatie zelfs levendig houden. Soms moet je elkaar even aankijken, aansporen, wakker schudden.

Het kan ook zijn dat je tijdelijk spanningen hebt door veranderende omstandigheden. Ziekte, verlies van naasten, problemen in de werksfeer, rond financiën of de opvoeding. Op zich hoeven deze problemen niet te leiden tot het vastlopen van de relatie.

Ze doen wel een beroep op een aantal belangrijke vermogens van de partners, zoals het kunnen verdragen van meningsverschillen, kunnen overleggen en samenwerken, de eigen behoeften helder kunnen aangeven maar ook: behoeftebevrediging kunnen uitstellen.

Er ontstaat een patroon van verstoorde interactie:

Bijvoorbeeld over sommige dingen praat je niet meer. Je hebt regelmatig conflicten. Er wordt gescholden, vernederd, of je trekt je helemaal terug. Bij ernstige problematiek komt het ook tot geweld. Soms is er sprake van overspel.

Relatieproblematiek kan doorwerken op verschillende gebieden. Het kan zijn dat één van de partners depressief wordt of lichamelijke klachten krijgt. Soms raakt de seksuele relatie verstoord, of lukt het niet meer om goed samen te werken in de opvoeding van kinderen.

Oorzaken voor relatieproblematiek

  • Soms trouwen jonge mensen voordat ze elkaar echt hebben leren kennen. Dan blijkt na het huwelijk bijvoorbeeld dat de karakters botsen, dat de verwachtingen die je had heel anders blijken te zijn dan die van je partner. Dat kan gaan over verdeling van taken in huis, werk, invulling van vrije tijd, maar ook over de mate van contact met wederzijdse ouders, familie en vrienden. Soms lukt het om hier alsnog uit te komen, maar vaak leiden onopgeloste zaken tot spanningen, die soms jarenlang de kwaliteit van de relatie negatief beïnvloeden.
  • Relatieproblemen kunnen zich ook voordoen bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals verlies van kinderen of andere dierbaren. Maar ook verlies van werk, chronische ziekten in het gezin die langdurige extra’s inspanning vragen of kinderen die extra zorg nodig hebben. Partners beleven deze gebeurtenissen meestal verschillend. Als het niet goed lukt om hierover te communiceren, kunnen beiden zich eenzaam voelen. De oplossingen die dan gezocht worden kunnen de relatie verder doen verkillen. Zo kan de één emotioneel steun buiten de relatie gaan zoeken, de ander zich juist op werk storten. Soms ontstaan buitenechtelijke relaties.
  • Een andere oorzaak voor relatieproblematiek ligt in persoonlijkheidsproblematiek. Het kan zijn dat één of beide partners karaktertrekken hebben die gemiddeld wat moeilijker voor hen maken om samen te werken, met de ander mee te kunnen voelen, of kritiek te verdragen, of om te gaan met spanningen.
  • Ook psychische ziektes zoals een depressie kunnen een oorzaak zijn van relatieproblemen. Verder ontstaan er nogal eens relatieproblemen bij verschillende vormen van verslaving.

In mijn praktijk geef ik relatietherapie. De sessies nemen 1,5 uur in beslag.
Met mededogen zal ik de zienswijzen van beide partners volgen, begeleiden en ondersteunen.
Voor allebei zal er tijd en ruimte zijn om patronen, verwachtingen, emoties te verwoorden en er te laten zijn, in het hier en nu. Je ziet en voelt samen de worstelingen en teleurstellingen, de gesloten deuren en kieren en openingen.
Relatietherapie is gericht op elkaar weer ontmoeten en elkaar kunnen zien zoals het is.
Dit kan uiteindelijk betekenen dat bewuste keuzes gemaakt kunnen worden en dat jullie daar allebei een gerust en vredig gevoel bij hebben.

Het kan zijn dat voor één van de partners: daarvoor, daarnaast of daarna nog een individueel traject ingaat. Meestal gaat het dan om een specifieke individuele problematiek.