KLACHT- EN TUCHTRECHT

Je hebt een klacht. Wat nu?
Alle zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er alles aan om u op een
goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden
over bent. Het zou goed zijn als u die onvrede met uw therapeut bespreekt. Maar soms lukt dat niet of
helpt dit niet. Heeft u hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan
ondersteunen wij u hierbij. Onderstaand vindt u informatie over hoe dit in zijn werk gaat.

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake
van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat
u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeer het uw therapeut dan schriftelijk
voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het
probleem de wereld uit te helpen.

Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op

Als u er samen niet uitkomt.
Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet
toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de klachtenfunctionaris inschakelen. Deze
ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.
Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht
wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten
en wordt op de hoogte gesteld.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk

Inzet klachtenfunctionaris
Om de klachtenfunctionaris in te zetten, neemt u contact op met het S.C.A.G.( Stichting
Complementaire en alternatieve gezondheidszorg) www.scag.nl