Coaching on the job

Na een intakegesprek en 1 of 2 sessies kan in overleg besproken worden om ook eens daadwerkelijk op de werkvloer te observeren, handvatten aangereikt te krijgen, hiermee aan de slag te gaan en vervolgens in een aantal sessies naar een afronding te werken.

Deze werkwijze is In te zetten op alle functieniveaus waarbij stress ervaren wordt.

Bijvoorbeeld: als je ergens over tobt maar dit lastig bespreekbaar kunt of durft te maken. Bij ondersteuning vanwege milde psychische zorgvragen of dreigende mentale disbalans. Als je moeite hebt met een verandering op het werk. Als je communicatieproblemen hebt